Kawiarenka Społeczna

W dniu 25.09.2018 r.  odbyło się uroczyste rozpoczęcie działań w Kawiarence Społecznej w Radomiu przy ul. 1905 Roku 7A. Inicjatywę i pomysł realizuje Zespół Fundacji Rozwoju Integralnego w Radomiu. Głównym zamysłem jest  integracja przedstawicieli różnych środowisk wokół jednej sprawy – wspólnych potrzeb społecznych. Chodzi o to aby stworzyć miejsce przyjazne inicjatywom na rzecz rozwoju i wzmacniania różnorakich kompetencji społecznych czy zawodowych. W uroczystym spotkaniu wzięli udział pani Emila Romanowska -Kierownik Referatu Oświatowego Wydziału Edukacji w Radomiu, Pani Wioletta Kotkowska Radna Rady Miejskiej w Radomiu, Monika Jakubczyk inicjatorka Manufaktury Słodyczy w Radomiu „Słodka Robotka”,  Pan Zbigniew Jakubczyk właściciel Biura Plus w Radomiu, Pan Kamil Kowalczyk właściciel firmy Tyflokom działającej na rzecz osób niepełnosprawnych, Pan Jacek Korczykowski Prezes stowarzyszenia E-Polska +. Podczas spotkania idee powstania Kawiarenki Społecznej w Radomiu przedstawili fundatorzy i założyciele Fundacji Rozwoju Integralnego Pani Bożena Szot – Matosek i Pan Krzysztof Matosek.

W wymiarze artystycznej oprawy wystąpił Chór Ewangelicki z Radomia, Pan Janusz Kozłowski – poeta, Anna Rychter – członek zarządu FRI, która przygotowała wystrój pomieszczeń w klimacie historycznym. Na uroczystość zostali również zaproszeni mieszkańcy Radomia w tym liczna grupa seniorów.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Projektu „ Kawiarenka Społeczna – czyli integracja i aktywizacja osób starszych”  ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Program realizowany jest w następujących obszarach: Edukacja, Zdrowie, Rozwój Społeczny-Osobisty, Historia i Tradycja, Kultura i Sztuka. Poszczególne moduły realizowane są w formie Warsztatów, wykładów, wyjazdów plenerowych, imprez i kampanii informacyjno społecznych, spotkań międzypokoleniowych na teranie miasta Radomia przy współpracy przyległych gmin i sołectw. Serdecznie zapraszamy wszystkich którzy chcą w sposób kreatywny kształtować środowisko sprzyjające rozwojowi integralnemu. „Kawa dla Aktywnych” – Zapraszamy. Wszelkie informację o szczegółach spotkań i zajęć dostępne są na bieżąco na stronie internetowej www.fundacjari.pl w zakładce: KAWIARENKA SPOŁECZNA, a także pod tel. 881 771 942, lub w Kawiarence.

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek