ZAPRASZAMY na bezpłatne warsztaty dla nauczycieli

Temat: COACHINGU i COACHINGU W EDUKACJI

Celem warsztatów jest przedstawienie nauczycielom nowej metody pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami. Prezentacja przykładowych narzędzi do pracy.Coaching w edukacji to metoda zakładająca  profesjonalne przygotowanie  do świadomego pełnienia zawodu nauczyciela, który potrafi wspierać ucznia i rodzica w rozwoju na każdym etapie jego edukacji w sposób efektywny i skuteczny.

 

Czas trwania: 1,5 h

Data: 10.10.2017r.

Godzina: 16.00

Miejsce: Akademia  Marynarki Wojennej w Gdyni

Chęć uczestnictwa prosimy zgłosić do 30 września na adres e-mail: bmatosek@fundacjari.pl  lub potwierdzić telefonicznie: 510 066 185

 

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek