WYCIECZKA DO ZAMKU KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH W CZERSKU

Seniorzy w ramach projektu „Kawiarenka Społeczna-czyli integracja i aktywizacja osób starszy uczestniczyli w wycieczce podczas której zwiedzali Zamek Książąt   Mazowieckich w Czersku. Wysłuchali wykładu Anny Rychter o historii i budowie zamku. Po spotkaniu z historią za zamku seniorzy zostali zaproszeni do Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii na spotkanie z seniorami UTW. Seniorzy z Radomia zostali mile przywitani przez  przedstawicieli seniorów w Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii, Panią Agatę Korcz, opiekunkę grupy i Przewodniczącą Rady Seniorów w Górze Kalwarii Panią Elżbietę Banasik. Seniorzy również wysłuchali  wykładu dr Izabeli Mościckiej pt. „Polscy artyści w międzywojennym Paryżu”. Na zakończenie duchowej uczty seniorzy udali się do  karczmy gdzie zjedli pyszny obiad i po obiedzie odpoczywając cieszyli się ładną pogodą spędzając czas w ogródku przy karczmie. Droga powrotna upłynęła seniorom wśród wspólnych śpiewów.Podczas wycieczki również wzajemnie się poznawali i integrowali. Nawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie.

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek