Warsztatach Aktywizacji Psychologiczno-Specjalistycznej

Fundacja realizuje warsztaty/ szkolenia/ wsparcie coachingowe (świadczenia usługi grupowego wsparcia specjalistycznego) – coach dla średnio 6 uczestników/czek na 2 Warsztatach Aktywizacji Psychologiczno-Specjalistycznej w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie”, w ramach w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  Dowiedz się więcej

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek