SPOTKANIE Z BRACTWEM KURKOWYM

W dniu 16 listopada 2018r.  odbyło się spotkanie członków Bractwa Kurkowego z Radomia z seniorami w Kawiarence Społecznej w ramach projektu „Kawiarenka Społeczna – czyli integracja i aktywizacja osób starszych” współfinansowanego w ramach  Budżetu  Województwa Mazowieckiego. Gościliśmy Jacka Puchałę i jego małżonkę Sabinę . Towarzyszyli im bracia – Konrad Gałka i Krzysztof Iwańczuk . Pan Jacek Puchała przedstawił historię Bractwa Kurkowego w Radomiu . Członkowie bractwa zaprezentowali pokaz stroju i uzbrojenia oraz zaprezentowali zasady fechtunku szablą . Zaskoczeniem i atrakcją był wystrzał z broni palnej. Seniorzy z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji członków Bractwa Kurkowego i mieli sporo pytań . Na zakończenie seniorzy podarowali wykonane własnoręcznie upominki.

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek