REJS TRANSCENDENTNY

 
 W dniu 25.09.2018 w Kawiarence Społecznej odbyło się spotkanie poetyckie z Panem Januszem Kozłowskim.   Autor zaprezentował wiersze ze swojego tomiku zatytułowanego PODRÓŻ DO SIEBIE wydanego przez krakowskie wydawnictwo RIDERO. Zgromadzona publiczność uczestniczyła w pozamaterialnym halsowaniu po oceanie wrażliwości w oderwaniu  od trosk i codziennego zabiegania.Sięgając do treści jednego z wierszy była to przystań w której „spokojny oddech podają”.  Na następnym spotkaniu z tym autorem będzie zaprezentowany dramat
KLATKA , który został wyróżniony w Regionalnym Konkursie Poetyckim.
 
 
„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek