Plan najbliższych spotkań

Poniedziałki:

angielski – godz.9.30

angielski – godz.10.30

 

Wtorki:

Godz.12.00 – Warsztaty twórcze – Anna Rychter

Godz. 16.00 – Warsztaty twórcze – Anna Rychter

25.10.2018- zajęcia komputerowe gr. I;  godz. 16:00-19:00

26.10.2018r.-zajęcia komputerowe gr. II;  godz. 16:00-19:00

16.10.2018r., godz. 15.00- spotkanie z p. Markiem Czerniec w sprawie organizowania wystawy fotograficznej

16.10.2018r. -od godz. 12.00 do 17.00- proszę zgłaszać się do Kawiarenki Społecznej (KS) w celu uzupełnienia dokumentów projektowych

17.10.2018r.- godz. 15.00  spektakl autorski p. Janusza Kozłowskiego „Klatka”

19.10.2018r. – godz. 13.00  spotkanie z działaczem społecznym p. Marcinem Kaca

05.11.2018r. godz.12.00 -wykład -kształcenie kompetencji kluczowych- porozumiewanie się w językach obcych -p. Katarzyna Jakubowska

08.11.2018r.- godz.17.30 – spotkanie z malarzem akwarelistą p. Zbigniewem Janem Rutkowskim

 

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek