PATRONI ULIC RADOMSKICH

W dniu 10.10.2018r. w Kawiarence Społecznej p. Izabella Mosańska- znana animatorka kultury, laureatka Radomskiej Nagrody Kulturalnej zapoznała seniorów z historią patronów ulic radomskich.  Zaznaczyła, że w Radomiu i najbliższych okolicach było wielu takich ludzi, którzy w sposób szczególny zasłużyli się miastu i jego mieszkańcom. P. Mosańska zaprosiła wszystkich obecnych  na promocję swojej książki pt.” Zasłużeni dla Radomia i okolic patroni radomskich ulic”.
„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek