Czas na zmianę – II edycja – Na ten moment poszukujemy:

GRUPA DOCELOWA osoby w wieku 15-29 lat zgodnie z definicją NEET (Osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki: 1. nie pracuje 2. nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym* albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki**), 3. nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni):

FORMULARZ REKRUTACYJNY

zadzwoń: 792778798

  1. Osoby bierni zawodowo (grupa 13 osobowa)
  2. same Kobiety
  3. Minimum 3 osób niepełnosprawnych
  4. osoby zamieszkałe w miastach tracących funkcje społeczno- gospodarcze – czyli Ostrołęka, Ostrów Mazowiecki, Radom i tak jak mówiłam wnioskujemy o dodanie następujących miast: Ciechanów, Gostynin, Pułtusk, Kozienice, Sierpc.
  5. 1 osoba zamieszkuje obszar objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji (LPR)

Uwaga!

Nie mogą to być osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy.

Od stycznia 2021 roku wszedł obowiązek zbierania zaświadczeń  z ZUSu od osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych – więc również zbieramy takie zaświadczenia na etapie rekrutacji i są one ważne 30 dni od dnia wystawienia i muszą być ważne na dzień przystąpienia do projektu tj. dzień pierwszych zajęć z doradcą zawodowym.

 

Scieżka wsparcia w ramach projektu:
1) Identyfikacja potrzeb z elementami doradztwa zawodowego – spotkania indywidualne. 4 spotkania x 2 godziny – łącznie 8 godzin na UP ( 2 pierwsze spotkania przed szkoleniem, kolejne 2 po szkoleniu, przed stażem lub w trakcie stażu)

2) Pośrednictwo pracy – spotkania indywidualne. 4 spotkania x 2 godziny – łącznie 8 godzin na UP ( pierwsze zajęcia pod koniec szkoleń pod kątem znalezienia miejsca stażowego, kolejne pod koniec staży pod kątem podjęcia stałego zatrudnienia)

3) Szkolenia –  aktualnie w projekcie został Kucharz (256 h) i Florysta (152) lub istnieje możliwość wprowadzenia innego szkolenia wg potrzeb.

4) Staże zawodowe  – 3 miesiące z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy – stypendium stażowe 1440brutto/netto.

FORMULARZ REKRUTACYJNY

zadzwoń: 792778798

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek