Forum to okazja do wymiany doświadczeń w ramach własnych działalności przez organizacje. 

Podczas Forum swoje działania zaprezentowali przedstawiciele takich organizacji, jak Stowarzyszenie „Przyjazny Dom” z Pionek, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźń” z Radomia, Gminny Klub Seniora w Jedlni-Letnisko, Stowarzyszenie „Aktywni na Targowej” ze Skaryszewa, Koło Gospodyń Wiejskich – Aktywne Kobiety z Chmielewa, Fundacja Follow Me ze Zwolenia, Stowarzyszenie Artystyczno-Muzykalne z Pionek, Fundacja Rozwoju Integralnego z Radomia/Gdańska, Stowarzyszenie „Wzajemna Pomoc”, Stowarzyszenie Jedlnia, Spółdzielnia socjalna REDUAR oraz Hospicjum Królowej Apostołów z Radomia.

Prezentacja Działań Fundacji Rozwoju Integralnego zbiegła się chyba nie przypadkowo z 5 już rocznicą działalności, które zaczęły się właśnie w Jedlni Letnisko realizacją programu „Nowe umiejętności szansą na lepszy start” – Fundacja zrealizowała wtedy warsztaty edukacji zawodowej i kompetencji społecznych dla dzieci i młodzieży  w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisku. W ramach warsztatów objeliśmy wówczas opieką 450 dzieci, realizując tym samym dla nich ponad 500 godzin zajęć, a w ramach „Laboratorium fizyki”– 360 godz. dla 162 odbiorców,  i dodatkowo zorganizowano pokazy z fizyki dla uczniów szkoły – 48 godz. ( 3 godz. pokazów w każdym miesiącu przez okres 2 lat szkolnych) – przygotowanych przez grupę 10 osób – 196 odbiorców. 

III Regionalne Forum NGO odbyło się w ramach projektu „Mobilne Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych”, realizowanego przez Fundację Rozwój Aktywność Społeczność z Radomia i Stowarzyszenie Przyjaciół Jedlni-Letnisko i Wrzosowa.

Dziękujemy serdecznie Pani Aldonie Metlerskiej za zaproszenie. 

 

 

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek