W dniu 10.09.2020 rok odbył się pierwszy „Special Ivent Radom” w  Kawiarence Społecznej na ul. Traugutta 18/6, zorganizowany z  inicjatywy Fundacji Rozwoju Integralnego.

 

Od tej pory Zespół Fundacji Serdecznie Zaprasza wszystkich mieszkańców miasta Radomia na co miesięczne specjalne spotkania dla przedstawicieli i osób kultury, edukacji, liderów samorządowych, a także przedsiębiorców z Radomia i okolic w celu budowania relacji opartej na współpracy, otwartości i wspólnej inicjatywie.

Organizatorami wydarzenia byli Fundatorzy i Członkowie Zarządu Fundacji Rozwoju Integralnego z Radomia z oddziałem w Gdańsku tj. Pani Bożena Szot-Matosek, pedagog społeczny i Coach Społeczny, Rodzinny i Biznesowy – Prezes Fundacji Rozwoju Integralnego, inicjator idei Kawiarenki Społecznej, której głównym celem jest edukacja i integracja środowiska lokalnego poprzez wzajemną edukację i wymianę kompetencji społecznych, biznesowych, kultury i aktywności obywatelskiej zgodnie podstawową ideą pedagogiki społecznej tzn. teorią „sił społecznych”, Pan Krzysztof Matosek  pedagog, Mistrz Coachingu Integralnego (MCID), Executive & Corporate Coach akredytowany przez NMC i IIC&M, Mentor, konsultant i superwizor wielu znaczących firm w Polsce,  Fundator i Wiceprezes Fundacji Rozwoju Integralnego, a także Właściciel Instytutu Rozwoju Integralnego w Gdańsku z oddziałem w Radomiu, innowator w zakresie konstruowania innowacyjnych programów i edukacji na rzecz młodzieży, osób dorosłych i Nie „w pełni sprawnych”, między innymi są to program „Młodzież dla Młodzieży” –  Teenagers Coaching (Coaching dla nastolatków), „Coaching w świecie osób Niewidomych”, a także dla pracodawców np.:  „Pracodawca–Trener–Mentor–Coach. Interwencyjny model rozwoju kompetencji pracodawcy osób Niepełnosprawnych”, a także szeroko pojętej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i wsparcia pracowników socjalnych na ternie województwa mazowieckiego,  Pani Anna Rychter Członek Zarządu Fundacji Rozwoju Integralnego i właściciel firmy ART. Anna Styl, rekonstruktor historii i odtwórca rękodzieła w Polsce, inicjator spacerów po Radomiu i organizator warsztatów twórczych w Kawiarence Społecznej.

W spotkaniu, uczestniczyli następujący działacze społeczni i przedstawiciele biznesu, liderzy kultury i edukacji, a także przedstawiciele mediów lokalnych i Przyjaciele Fundacji Rozwoju Integralnego są to: pani Elwira Skoczek dyr. Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Pan Jarosław Kowaliki Prezes Zarządu Kolegium Odbudowy Zamku w Radomiu, Pan Robert Grudzień – organista, solista i klawesynista, założyciel Fundacji Mikołaja z Radomia, Pan Kamil Kowalczyk właściciel firmy Tyflokom z branży informatycznej, innowator w obszarze realizacji działań dla osób niepełnosprawnych w tym osób z dysfunkcją wzroku, Pan Tomasz Drozdowski prezes Fundacji European Foresight Institute z Gdańska, innowator w obszarze rewitalizacji społecznej obszarów wiejskich i edukacji informatycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych, Pan Michał Jagiełło dyr. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu, innowator w obszarze edukacji, sportu i inkluzji społecznej na ternie miasta Radomia i okolic na rzecz osób niepełnosprawnych, Pani Anna Zaleszczyk Kierownik GOPS w Kowali i Pani Ewelina Strycharska  zast. kierownika GOPS w Kowali, pracownicy  socjalni i innowatorki w zakresie działań środowiskowych i twórczych na rzecz działań dla społeczności lokalnej, a także Pani Aldona Metlerska, prezes Fundacji Rozwój Aktywność Społeczność, której głównym celem jest wsparcie wszelkich działań i inicjatyw podejmowanych na terenie Mazowsza przez NGO-sy. 

Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań Fundacji Rozwoju Integralnego wraz z partnerami i współpracownikami w wymiarze społecznym i edukacyjnym,  kultury i przedsiębiorczości, a także uhonorowanie i wręczenie podziękowań dla osób, które w sposób szczególny i aktywny przyczyniły do wsparcia działań Fundacji Rozwoju Integralnego.

Celem było również przedstawienie nowych kierunków rozwoju organizacji i współpracy na terenie Miasta Radomia i okolic w celu budowania nowych kapitałów społecznych w wymiarze lokalnym i wzmacniania kapitału ludzkiego poszczególnych osób, a także budowania wartościowych relacji w wymiarze ogólnopolskim.

Jedną z wielu strategii jaką zarząd fundacji zaplanował do wdrożenia w najbliższym czasie jest

1.Misja – wymiana Potencjału Pomorza z Mazowszem. Start !!!,

  1. Wypracowanie innowacji w zakresie edukacji zawodowej młodzieży w Polsce w celu podniesienia ich kompetencji na poziom ekspercki,
  2. Upowszechnienie innowacyjnego projektu – Bajka Edukacyjna i Żywe Lekcje Historii na terenie Mazowsza i Pomorza, których głównym założeniem jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży świadomości społecznej, zawodowej i budowania tożsamości kulturowej już od najmłodszych lat.

 

Realizacja poszczególnych działań nie byłaby możliwa gdyby nie zaangażowanie się w nie takich osób jak: Pani Dagmara Mazur-Posuniak właścicielka firmy grafikadmp w Radomiu, która nieustannie wspiera nas wykazując się nową koncepcją prezentacji naszych przedsięwzięć w formie graficznej. Dziękujemy również  Pani Darii Janiak-Nowak, która jest projektantem graficznym i właścicielem firmy ArtMaLoko, autorką wielu interesujących projektów graficznych i warsztatów dla dzieci. Serdeczne podziękowania za przygotowanie cateringu i przekąsek dla uczestników „Special Ivent Radom” przez Panią Renatę Wiatrak i Pana Artura Wiatrak właścicieli firmy gastronomicznej z Radomia „Lolek i Przyjaciele”, którzy od lat wspierają nas w przygotowaniu przepysznych posiłków na zajęcia, warsztaty i szkolenia dla naszych odbiorców.

Podziękowania kierujemy również dla Pana Mariusza Koszuty, artysty i grafika, który to specjalnie na Pierwszy „Special Ivent Radom” opracował graficznie znak Wyróżnienia Społecznego, które to od tej chwili w sposób uroczysty będzie przekazywane przez Fundatorów Fundacji Rozwoju Integralnego dla osób Najbardziej Prospołecznych w Edukacji w tym przypadku na terenie Miasta Radomia.

Wyróżnienie Społeczne od fundatorów Fundacji otrzymali: 

  1. Pani Elwira Skoczek za szczególną postawę otwartości i życzliwości dla organizacji społecznych, a także za wsparcie i promocję poszczególnych ich działań na rzecz budowania relacji z mieszkańcami Miasta Radomia i okolic.
  2. Pani Anna Rychter za szczególne zaangażowanie w budowaniu wizerunku Fundacji Rozwoju Integralnego i wkład w działania prowadzone w Kawiarence Społecznej w kontekście szeroko pojętej kultury, sztuki, historii Miasta Radomia, całego Mazowsza  i Polski. Za codzienny wkład w rekonstrukcję wydarzeń historycznych o wymiarze ogólnopolskim i międzynarodowym, a także rewitalizację społeczną w wymiarze lokalnym i wielokulturowym. 
  3. Pana Jarosław Kowalik za szczególny wkład w promowaniu historii i kultury Miasta Radomia w kontekście budowania relacji z organizacjami społecznymi.
  4. Pana Robert Grudzień za szczególny wkład w edukację w zakresie upamiętniania ważnych wydarzeń historycznych i kulturalnych Mazowsza, a także w Polsce i za granicą w kontekście budowania relacji z organizacjami społecznymi.
  5. Pan Kamila Kowalczyk za szczególne zaangażowanie w aktywizację zawodową i społeczną osób Nie „w pełni sprawnych ” a także szczególnie zasługi  za aktywizację osób z dysfunkcją  Budowanie relacji partnerskich pomiędzy światem biznesu  a przedstawicielami świata ekonomii społecznej
  6. Pan Michała Jagiełło za szczególną postawę prospołeczną w edukacji, a w szczególności w zakresie wsparcia i aktywizacji społecznej osób Nie „w pełni sprawnych” w Radomiu  w kontekście budowania relacji z organizacjami społecznymi.

 

Tą szczególną chwile upamiętniła TV ZEBRRA, za co dziękujemy.

 

Pierwsze spotkanie w Radomiu pod hasłem „Special Ivent Radom” jest  potwierdzeniem, iż wokół nas są ludzie o otwartych sercach i umysłach, które tak jak MY ,w każdej chwili dzielą się czasem i doświadczeniem na rzecz DOBRA WSPÓLNEGO w wymiarze edukacyjnym i społecznym.

 

Prezes Fundacji Rozwoju Integralnego Bożena Szot-Matosek.

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek