Pierwszy „Special Event Radom” w Kawiarence Społecznej w Radomiu na ul. Traugutta 18/6.

Zapraszamy na cykliczne spotkania działaczy społecznych, przedstawicieli biznesu, liderów kultury, edukacji, a także przedstawicieli mediów lokalnych i naszych przyjaciół na Pierwszy „Special Event Radom”, który zostanie zorganizowany w dniu 10 września 2020 o godz. 13.00 w Kawiarence Społecznej w Radomiu na ul. Traugutta 18/6 

Głównym celem spotkania jest podsumowanie naszych dotychczasowych działań w wymiarze społecznym i edukacyjnym, a także kultury. Wyznaczenie NOWYCH kierunków rozwoju organizacji i współpracy na terenie Miasta Radomia i okolic w celu budowania kapitału społecznego w wymiarze lokalnym i wzmacniania kapitału ludzkiego, a także budowania relacji w wymiarze ogólnopolskim.

 

Przebieg Spotkania

 

  1. Prezentacja działalności Fundacji i organizacji partnerskich. 
  2. Wręczenie wyróżnieńza działalnośćspołeczną i edukacyjną 
  3. WystępPana Roberta Grudnia
  4. Zapraszamy równieżna poczęstunek.

 

Celem – spotkań jest i będzie zawsze budowanie ścisłych relacji z  lokalnymi przedsiębiorcami, przedstawicielami kultury, życia społecznego, a także liderami społecznymi w celu zbudowania z nimi ścisłej i efektywnej współpracy w miejscu ich funkcjonowania. 

 

Efektem – spotkań jest i będzie zawsze aktualne rozeznanie potrzeb mieszkańców, dostosowanie oferty fundacji w tym metod i form działań do potrzeb rynku lokalnego, a także promocja miejsca i budowanie zaangażowania mieszkaniowców w sprawy społeczne, miasta i kultury, wzmacnianie „sił społecznych” zgodnie z teorią pedagogiki społecznej.  

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek