Gala Innowatorów podsumowująca projekt „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” realizowanego przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii, która odbyła się 18 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miasta Łodzi.

Więcej informacji o projekcie na http://inkubatorinnowacji.com/

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek