Projekty

Plan zajęć stałych i cyklicznych, jednokrotnych:

1) Poniedziałki: Katarzyna Jakubowska

j. angielski – godz.9.30

j. angielski – godz.10.30

2) Wtorki: Anna Rychter

Warsztaty twórcze – godz. 12.00

Warsztaty twórcze – godz. 16.00

3) Spotkania Liderów Wolontariatu:

Każda środa godz.12.00

Pierwszy poniedziałek miesiąca godz.13.00

4) Tańce/ gimnastyka/

poniedziałki godz. 15.30-zajęcia taneczne

poniedziałki godz. 16.30- gimnastyka

piątki godz. 15.45- zajęcia taneczne

piątki godz. 16.45- gimnastyka

5) Spotkania z dietetykiem-2019r.

Proponowane tematy wykładów:

  1. Moje zdrowie w moich rękach – 21 luty godz. 14.00
  2. Relaksacja sposobem na stres – 21 marca godz. 14.00
  3. Profilaktyka chorób nowotworowych – 23 maja godz. 14.00
  4. Odżywianie mózgu- jak poradzić sobie z jesienną depresją? 03.10. godz. 14.00
  5. Sprawne mięśnie i stawy, mocne kości – 14.11.godz. 14.00

6) 24 lutego 2019r. -wyjście do Teatru na spektakl „Bea” godz. 18.00

7) 27 luty 2019r. godz. 11.00 -spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Chomentowie    wyjazd o godz. 10.15 powrót 15.00

8) 28 luty 2019r.  godz. 16.00 Julia Mizielska „365 obiadów Lucyny Ćwierczawiczowej”

9) 6 marca 2019r. godz. 14.00- wykład „Jak żyć, żeby zdrowym być” -Marian Madej

10) 7 marca 2019r.-wyjście do Teatru na spektakl „Bea” godz. 18.00

11) 8 marca 2019r. godz. 17.00 „Poezja jest dobra na wszystko” Bożenna Katus-Błaszczyk

12) 14 marca 2019r. godz. 16.00 Julia Mizielska „Św. Kazimierz patron miasta Radomia”

13) 23 marca 2019r. godz. 13.00 wyjazd do Domu Kultury w Kozienicach

14) 28 marca 2019r. godz. 16.00 – popołudnie z poezją Barbary Rychter

15) 3 kwietnia 2019r. godz. 15.00 -Pierwsza pomoc przedmedyczna

16) 6 kwietnia 2019r. godz. 17.00 – program autorski Janusza Kozłowskiego „Wiosenne odurzenie”

17) 18 kwietnia 2019r. o godz. 14.00 „Jak żyć, żeby zdrowym być” – II część wykładu Marian Madej

18) 8 maja 2019r.  godz. 17.00  Spotkanie z akwarelistą Zbigniewem Janem Rutkowskim

19) 16 maja 2019r.  godz. 17.00 autorski program Elżbiety Wawrzeckiej- Orchel  „Słowa dla Matki”

20) 30  maja 2019r.  godz. 17.00 autorski program Elżbiety Wawrzeckiej- Orchel „Poezja o zapachu Magnolii”

 

 

 

 

 

 

 

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek